Automatická UV dezinfekce kabiny výtahu

Bezpečí cestujících je pro nás prvořadým hlediskem. Proto jsme vyvinuli zařízení UV-Cab, které se průběžně stará o bezpečnou dezinfikaci výtahové kabiny od virů a bakterií. Jeho chytrý provoz můžete elektronicky ovládat a nastavovat podle potřeb.

Co nabízí UV-Cab

  • Automatické provádění dezinfekce ve stanovený den a čas
  • Bezpečnost zajištěnou certifikovaným bezpečnostním modulem a vícekanálovým hlídáním přítomnosti osoby v kabině
  • U výtahů Beta Control možnost vzdáleného nastavování frekvence dezinfekce (období chřipek, pandemie apod.)

Pozn. Bezpečnost spínání UV lampy je chráněna přihláškou užitného vzoru číslo PUV 2020-37709.

Kontaktujte nás

Doplňující informace

Rozměry: 460 mm x 89 mm x 89 mm
Připojení: 230 V AC, P=36 W
Nepřetržitá vzdálená správa pomocí zařízení Lemon
Individuální možnost nastavení dezinfekčního času

Ovládací prvky výtahu

Nástěnná kabinová tabla, celokabinové panely, přivolávače i polohová signalizace s důrazem na spolehlivost, design a dostatečnou variabilitu barevného provedení.

Monitoring výtahů

Pro monitorování spolehlivosti a bezpečnosti provozu výtahu a pro jeho analýzu na dálku používáme aplikaci přístupnou prostřednictvím internetu.

Vizualizace provozu výtahů a eskalátorů

Vzdálený monitoring a vizualizace výtahů a eskalátorů prostřednictvím systémů, které dodávají průběžné informace o provozu zařízení a jejich stavu.

Rekuperace

Ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz přispívá nová rekuperační jednotka REVYT, kterou lze nainstalovat na téměř každý druh výtahu.