Monitoring výtahu

O monitorování spolehlivosti a bezpečnosti provozu výtahu a sledování uživatelských i servisních diagnostických údajů se stará aplikace Kk-Webrman, která běží na serveru v centru a je přístupná prostřednictvím internetu. Co všechno umí pokrýt?

  • zpracovává alarmová hlášení (nouzová signalizace, porucha výtahu)
  • vytváří analýzu pro technickou podporu
  • vytváří analýzu pro technickou podporu a uživatelské i servisní diagnostické reporty


Výhody pro servisního technika

  • snadno v aplikaci zjistí aktuální stav výtahu
  • aplikace ho upozorní na poruchu pomocí e-mailu či SMS
  • ze získané informace je schopen rozpoznat typ poruchy
  • ví předem, jaké vybavení potřebuje pro provedení opravy
  • rozpozná, jaké díly se nejčastěji kazí, může poruchy předvídat, předcházet jim

Kontaktujte nás

Vizualizace provozu výtahů a eskalátorů

Vzdálený monitoring a vizualizace výtahů a eskalátorů prostřednictvím systémů, které dodávají průběžné informace o provozu zařízení a jejich stavu.

Ovládací prvky výtahu

Nástěnná kabinová tabla, celokabinové panely, přivolávače i polohová signalizace s důrazem na spolehlivost, design a dostatečnou variabilitu barevného provedení.

Automatická UV dezinfekce výtahu

Odborné informace o zařízení UV-Cab pro bezpečnou dezinfikaci výtahové kabiny od virů a bakterií s nastavitelným automatickým provozem.

Rekuperace

Ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz přispívá nová rekuperační jednotka REVYT, kterou lze nainstalovat na téměř každý druh výtahu.