Řídicí systém výtahu (sekce pro profesionály)

Naše řídicí systémy vyvíjíme s cílem zajistit spokojenost zákazníka, ať už se jedná o servisní firmy, či koncového uživatele. Důraz proto klademe na vysokou kvalitu za přijatelnou cenu, bezpečnost a spolehlivost.

Řídicí systém výtahu

Jsme si vědomi toho, že snadno instalovatelný systém minimalizuje chyby při montáži, jež ovlivňují dlouhodobou spolehlivost systému, proto je pro nás snadná montáž jednou z nejvyšších hodnot. Používáme jen komponenty od renomovaných dodavatelů se zárukou nejvyšší kvality a nabízíme ji za přijatelnou cenu.


Přes širokou nabídku funkcí, do níž spadá i projekt Bezpečný dům, všechny naše produkty a řídicí systémy splňují požadavky na energetickou třídu A, která zajišťuje nízké provozní náklady.


Prostřednictvím e-servisu poskytujeme i online kontrolu provozu výtahu z centra a selfdiagnostiku řídicího systému. O bezpečnost a pohodlí obyvatel domu pak pečují sofistikované funkce umožňující vazbu na přístupový systém do domu, VIP výtah, detektory kouře apod.

Řídicí elektronika BC-NELA

Naše nová generace řídicího systému přináší nejmodernější technologie pro řízení výtahů se strojovnou i bez strojovny s důrazem na maximální spolehlivost provozu.

Ovládací prvky výtahu

Nástěnná kabinová tabla, celokabinové panely, přivolávače i polohová signalizace s důrazem na spolehlivost, design a dostatečnou variabilitu barevného provedení.

Rekuperace

Ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz přispívá nová rekuperační jednotka REVYT, kterou lze nainstalovat na téměř každý druh výtahu.

Vážení

Zátěž v kabině výtahu je vážena zařízením BC-ELA.LMS ovládaným mikroprocesorem, které snímá hodnoty zatížení z jednotlivých snímačů.

Systém nouzové komunikace

Zařízení určené pro obousměrnou hlasovou komunikaci z kabiny výtahu do servisního centra a na mobily pohotovostní servisní posádky.

Automatická UV dezinfekce výtahu

Odborné informace o zařízení UV-Cab pro bezpečnou dezinfikaci výtahové kabiny od virů a bakterií s nastavitelným automatickým provozem.

Monitoring výtahů

Pro monitorování spolehlivosti a bezpečnosti provozu výtahu a pro jeho analýzu na dálku používáme aplikaci přístupnou prostřednictvím internetu.

Vizualizace provozu výtahů a eskalátorů

Vzdálený monitoring a vizualizace výtahů a eskalátorů prostřednictvím systémů, které dodávají průběžné informace o provozu zařízení a jejich stavu.